Raimon Pallàs

Dinàmica de la Terra i de l\'Oceà
Universitat de Barcelona
Barcelona
Spain